PODSUMOWANIE

Ta strona jest obsługiwana przez Hydrosilex USA. W całym serwisie terminy ,,my", ,,nas" i ,,nasz" odnoszą się do Hydrosilex USA. Hydrosilex USA oferuje tę Stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Państwa - użytkowników na tej stronie, pod warunkiem zaakceptowania przez Państwa wszystkich warunków, zasad, polityk i powiadomień tu zawartych.

 

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, zostajecie Państwo objęci naszą ,,Usługą" i wyrażacie zgodę na przestrzeganie następujących warunków (,,Warunki Świadczenia Usług", ,,Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników przeglądarek, sprzedawców, klientów, handlowców i/lub dostawców treści.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług przed uzyskaniem dostępu lub rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części Strony, zgadzacie się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na wszystkie warunki niniejszej umowy to nie możecie Państwo uzyskać dostępu do strony internetowej, ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki Świadczenia Usług są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

 

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu podlegają również Warunkom. Najbardziej aktualną wersję Warunków Świadczenia Usług można przejrzeć w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

 

Nasz sklep znajduje się na Shopify Inc. Dostarczają nam oni internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi.

 

SEKCJA 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki Świadczenia Usług, oświadczacie Państwo, że jesteście co najmniej w wieku pełnoletności określonym w Państwa kraju lub prowincji zamieszkania lub że jesteście Państwo osobą pełnoletnią w swoim kraju lub prowincji zamieszkania i wyrazili Państwo zgodę na umożliwienie korzystania z tej strony osobom małoletnim pozostającym pod Państwa opieką.

 

Nie mogą Państwo używać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani też nie możecie Państwo w trakcie korzystania z Usługi naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).

 

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów lub kodów o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie Państwa Usługi.

 

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej), mogą być przekazywane w postaci niezaszyfrowanej i może to obejmować (a)przekazywanie do różnych sieci oraz (b) zmiany w celu potwierdzenia i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieć.

 

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, Warunków Świadczenia Usług lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

 

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać lub w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

 

SEKCJA 3 – PRECYZJA,KOMPLETNOŚĆ ORAZ OSIE CZASU DLA INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez wcześniejszej konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, bardziej precyzyjnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jakiekolwiek poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

 

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne nie są aktualne i służą wyłącznie jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzacie się Państwo, że Waszym obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

 

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CENNIKÓW

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa lub osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że sposób wyświetlania na monitorze Państwa komputera jakiegokolwiek koloru będzie dokładny.

 

Zastrzegamy sobie prawo ,ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osobie, na danym obszarze geograficznym lub pod wybraną jurysdykcją. Możemy korzystać z tego prawa na zasadzie jednostkowych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania dowolnego z produktów w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta na jakikolwiek produkt lub usługę pojawiające się na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

 

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Państwa spełni Państwa oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną skorygowane.

 

SEKCJA 6 – PRECYZJA W FAKTUROWANIU I W INFORMACJACH KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, które Państwo u nas złożą. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu do faktury i/lub wysyłki. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę poinformowania Państwa o tym fakcie, kontaktując się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

 

Wyrażacie Państwo zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i informacji dla konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Państwa obowiązkiem jest natychmiastowa aktualizacja konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz ich dat ważności tak, abyśmy mogli dokonać transakcji i skontaktować się z Państwem w razie potrzeby.

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, proszę zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów.

 

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi osób trzecich, których ani nie monitorujemy, ani nad którymi nie mamy żadnej kontroli.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi ,,w stanie, w jakim są" i ,,w stanie, w jakim są dostępne", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek zatwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Państwa z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.

 

Korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług

 

SEKCJA 8 – LINKI OD STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

 

Linki osób trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Państwa do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są zrozumiałe, zanim przystąpią Państwo do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do osób trzecich.

 

SEKCJA 9 – KOMENTARZE I INFORMACJE ZWROTNE OD KLIENTÓW

I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlą Państwo określone zgłoszenia (np. zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby prześlą Państwo kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, czy też w inny sposób (zbiorowo zwane ,,komentarzami"), zgadzacie się Państwo na to, że w każdej chwili możemy bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazano. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani

 

(1) do zachowania poufności komentarzy,

(2) do zapłaty kompensaty za komentarze lub

(3) do odpowiedzi na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zastraszające, zawierające groźby, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

 

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzacie się Państwo, że Wasze komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani zawierać wirusów komputerowych lub innych złośliwych programów, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Zabronione jest używanie fałszywego adresu e-mail, udawanie kogoś innego lub w inny sposób wprowadzanie nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Państwa lub jakąkolwiek stronę trzecią.

 

SEKCJA 10 – INFORMACJE OSOBOWE

Podanie przez Państwa informacji osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności.

 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI ORAZ POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia), jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne.

 

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżania stosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być wykorzystywana w celu wskazania, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

 

SEKCJA 12 – ZABRONIONE SPOSOBY KORZYSTANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach, Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu lub jego zawartości:

 

(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem,

 

(b)do nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem,

 

(c) do naruszania wszelkich międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub krajowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych,

 

(d)do naruszania lub nieprzestrzegania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób,

 

e)do molestowania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławienia, oczerniania, poniżania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność,

 

  1. f) do podawania nieprawdziwych lub mylących informacji,

 

(g) w celu przesyłania lub transmitowania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonowanie lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn lub Internetu;

(h)do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób;

(i) do spamu, phishingu, działań typu pharm, pretext, spider, crawl lub scrape,

(j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu lub

(k) do ingerowania w funkcje zabezpieczeń Serwisui lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn lub Internetu.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych sposobów korzystania.

 

SEKCJA 13 – ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie przez Państwa z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

 

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z serwisu będą dokładne lub wiarygodne.

 

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Użytkownik zgadza się wyraźnie, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi jest na Jego wyłączne ryzyko. Witryna oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) świadczone ,,w stanie, w jakim są" i ,,w stanie, w jakim są dostępne" do użytku użytkownika, bez żadnych gwarancji, zapewnień lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków handlowych, jakości handlowej, zdatności do określonego celu, trwałości, tytułu oraz nienaruszalności.

 

HydroSilex USA, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek inne szkody o podobnym charakterze, niezależnie od tego, czy są to szkody wynikające z umowy, czynów niedozwolonych (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zamówionych za pośrednictwem serwisu lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przekazanej, lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem serwisu, nawet jeżeli użytkownik został poinformowany o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

 

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzają się Państwo zabezpieczyć, bronić i chronić Hydrosilex USA oraz naszą spółkę matkę, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wysuwanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków lub zawartych w nich dokumentów przez odniesienie lub naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

 

SEKCJA 15-ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a nieegzekwowalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych pozostałych postanowień.

 

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i odpowiedzialność stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

 

Niniejsze Warunki obowiązują do momentu rozwiązania ich przez Państwa lub przez nas. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaje korzystać z naszej strony.

 

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie spełni warunków lub podejrzewamy, że nie spełnił któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie bez wypowiedzenia i użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne do dnia rozwiązania Umowy włącznie z tą datą i/lub możemy odpowiednio odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

 

SEKCJA 17 – CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub niewprowadzenie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 

Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki i zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Serwisu stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikację i propozycje -ustne lub pisemne - pomiędzy Użytkownikiem, a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków).

 

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu nie mogą być interpretowane wbrew stronie redakcyjnej.

 

SEKCJA 18 – JURYSTYKCJA

Niniejsze Warunki oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem San Diego California US 92111.

 

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI

Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków Świadczenia Usług na tej stronie.

 

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem Państwa jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Świadczenia Usług należy kierować do nas na adres hello@hydrosilex.com.

Seems like you're in . (This is our Poland store)

Would you like to go to our store?